Josef Stalin blei født i byen Gori som etter
hvert har nå blitt Georgia. Stalin studerte og ville bli prest dette var etter
press fra foreldrene men endte opp tilslutt med å bli diktator. Etter at Stalin
ble diktator ledet han Sovjetunionen fra 1928 til han døde i 1953. I 1922 fikk
Stalin Stalin rollen som generalsekretær i bolsjevikpartiet. Motstanderen hans
mente dette var en  uinteressant og
uviktig men fra denne posisjonen han satt i kunne han utpeke de han ville til å
bli partisekretærer. Som betydde at han kunne velge selv de som støttet ham.

Dette var en av grunnene at det var Stalin og ikke Trotskij som overtok etter Lenins
død.