Enligt att lära sig att läsa snabbare när

Enligt
mig,är sagan en av de svåraste typerna av litteratur,p.g.a publikens läsare som
är den först riktad till barn och sedan till de vuxna.En saga bör vara skrivas
enligt den ålder som det ska adresseras och på ett sådant sätt att det håller
barnens intresse och att lära dem något som det kommer att ge dem ett bra
budskap.
   Att läsa sagor ger många fördelar för
barns mental hälsa och utveckling.De viktigaste fördelarna som erbjuds är
:fantasi som genom sagor utvecklas barns fiktiva förmåga,barnet lär sig också
att ha kul genom att läsa en saga.Sagor stärkar barnets förmåga att få omdöme
och uppfattningar,de är ett stimulans att diskutera varje barns egna
frågor,ångest och rädsla plus att barnen lär sig att skilja den verkliga från
det fantastiska.
   Enligt experter med sagor är barnets
mentala värld berikad och förstärkt.Sagan hjälper barnet att hantera svåra
situationer som död,seperation eller sjukdom.Genom sagorna kan barnet ta
viktiga lektioner för familj,vänskap,kärlek o.s.v.
  Forskning har visat att barn som växte
upp att lyssna på sågor är särskilt kooperativa och sociala.Det är också
viktigt att säga att i lärandeutveckling barn som har vuxit upp med sagor har
observerats att lära sig att läsa snabbare när de skriver.De har också fått rik
ordförråd och de hanterar skrivandet mer skickligt.
  Enligt läroplanen,Lp.fö98 finns många
mål som alla pedagoger bör nå för varje barn separat.Vi ser genom läroplaner
att om vi arbetar med sagor på alternativa sätt,kan vi nå många av de målen.
Så när vi bearbetar sagor barnen kan utveckla sin förmåga att
lyssna,berätta,reflektera och de kan också ge uttryck för sina
uppfattningar.Samtidigt barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt deras
förmåga att leka och lära.
   Det är också viktigt att säga att
barnen genom detta sätt lär de sig att kommunicera med andra och att uttrycka
sina tankar och tala öppet och fritt.De också utvecklar sin identitet och de
känner sig trygga.(Lp.fö98 s.12-13).

x

Hi!
I'm Rita!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out